Obecní knihovna Šardice

Archiv akcí

  29. 3. 2011  Čtení s Václavem Čtvrtkem 

Obecní knihovnu Šardice v tento den navštívili žáci 1. třídy Základní školy T.G.Masaryka v Šardicích. Během dopoledne děti byly seznámeny s prostory knihovny, objevovaly svět knížek a aktivně se zúčastnily her a čtení knih s Václavem Čtvrtkem. Po splnění drobných úkolů a slibu byl každý žáček 1. třídy úspěšně pasován na malého čtenáře. Na závěr příjemného dopoledne v knihovně si děti odnesly také pamětní list z první návštěvy knihovny. Fotogalerie a více na stránkách  www.zstgm.sardice.cz/index.php

 

 25.09.2009     Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka

Základní škola T.G.Masaryka Šardice , pod vedením paní učitelky Řihákové a  ve spolupráci s obecní knihovnou uspořádala dne 25.9.2009 slavnostní pasování na čtenáře.  Děti byly pasovány zlatým klíčem do řad čtenářů v prostorách knihovny. Každý z čerstvých absolventů projektu si po dvouhodinovém plnění zajímavých skupinových i individuálních úkolů odnášel nejenom certifikát a pozvánku do knihovny, ale i Otíkovu čítanku. V knihovně jejich cesta toho dne nekončila, ale pokračovala na půdě školy, kam se všichni přesunuli přenocovat a doslova na půdě školy tečku za jejich slavnostním dnem udělala stezka odvahy. Cíl projektu, podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdějšího uplatnění v životě, jsme jistě splnili. Fotogalerie a více na stránkách www.zstgm.sardice.cz/index.php