Obecní knihovna Šardice

Katalog

Katalog Obecní knihovny v Šardicích prozatím není k dispozici z důvodu zavádění knihovního fondu do informačního systému Clavius.

Pro vyhledávání knih, autorů  - doporučení  - stránky  Městské knihovny Hodonín  http://www.knihovnahod.cz/ ,  pomocí on-line katalogu